Bài 43. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Bình chọn:
4.5 trên 79 phiếu
Câu hỏi 1 - Mục 1 - Tiết học 43 - Trang 148 SGK Địa lí 8

1. Hãy xác định trên hình 43.1 (SGK trang 149) phạm vi lãnh thổ của miền này, chỉ rõ các khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ...

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục 2 - Tiết học 43 - Trang 148 SGK Địa lí 8

Vì sao miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có chế độ nhiệt ít biến động và không có mùa đông lạnh...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục 2 - Tiết học 43 - Trang 148 SGK Địa lí 8

Vì sao mùa khô ở miền Nam diễn ra gay gắt hơn so với hai miền phía bắc?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục 3 - Tiết học 43 - Trang 150 SGK Địa lí 8

Tìm trên hình 43.1 (SGK trang 149) những đỉnh núi cao trên 2000m...

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục 3 - Tiết học 43 - Trang 150 SGK Địa lí 8

So sánh với đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long có những nét khác biệt cơ bản nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục 4 - Tiết học 43 - Trang 150 SGK Địa lí 8

Hãy nêu một số vùng chuyên canh lớn về lúa gạo, cao su, cà phê, cây ăn quả...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 151 - SGK Địa lí 8

Đặc trưng khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là gì?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 151 - SGK Địa lí 8

Trình bày những tài nguyên chính của miền.

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 151 - SGK Địa lí 8

Lập bảng so sánh ba miền tự nhiên Việt Nam theo mẫu (SGK trang 151): Trả lời

Xem lời giải