Bài 14. Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo

Bình chọn:
4.4 trên 167 phiếu
Câu hỏi 1 (Mục 1 - Bài 14 - Trang 47) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 47 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu hỏi 2 (Mục 1 - Bài 14 - Trang 47) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 47 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu hỏi 1 (Mục 2 - Bài 14 - Trang 47) SGK Địa lí 8

Dựa vào hình 14.1 (SGK trang 48) nhận xét sự phân bố các núi, cao nguyên và đồng bằng ở phần đất liền và đảo của khu vực Đông Nam Á.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 (Mục 2 - Bài 14 - Trang 48) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu hỏi 3 (Mục 2 - Bài 14 - Trang 48) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu hỏi 4 (Mục 2 - Bài 14 - Trang 48) SGK Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 49 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 8

Quan sát hình 14.1 (SGK trang 48), trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ thuộc khu vực này.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 50 - SGK Địa lí 8

Nêu đặc điểm gió mùa mùa hạ, mùa đông. Vì sao chúng lại có đặc điểm khác nhau như vậy?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 50 - SGK Địa lí 8

Quan sát hình 14.1 và hình 15.1, cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua. Cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chế độ nước sông Mê Công thay đổi theo mùa?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 50 - SGK Địa lí 8

Vì sao cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn ở Đông Nam Á?

Xem lời giảiHỏi bài