Bài 14. Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo

Bình chọn:
4.6 trên 146 phiếu
Quan sát hình 1.2 và hình 14.1, em hãy xác định vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á. Quan sát hình 1.2 và hình 14.1, em hãy xác định vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 47 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Quan sát hình 15.1, cho biết: Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của khu vực thuộc nước nào ở Đông Nam Á? Đông Nam Á là “cầu nối” giữa hai đại dương và hai châu lục nào? Quan sát hình 15.1, cho biết: Các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của khu vực thuộc nước nào ở Đông Nam Á? Đông Nam Á là “cầu nối” giữa hai đại dương và hai châu lục nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 47 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 14.1, nhận xét sự phân bố các núi, cao nguyên và đồng bằng ở phần đất liền và đảo của khu vực Đông Nam Á. Dựa vào hình 14.1, nhận xét sự phân bố các núi, cao nguyên và đồng bằng ở phần đất liền và đảo của khu vực Đông Nam Á.

Dựa vào hình 14.1 (SGK trang 48) nhận xét sự phân bố các núi, cao nguyên và đồng bằng ở phần đất liền và đảo của khu vực Đông Nam Á.

Xem chi tiết
Quan sát hình 14.1, nêu các hướng gió ở Đông Nam Á vào mùa hạ và mùa đông. Quan sát hình 14.1, nêu các hướng gió ở Đông Nam Á vào mùa hạ và mùa đông.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 48 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Nhận xét biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai địa điểm tại hình 14.2, cho biết chúng thuộc đới, kiểu khí hậu nào? Tìm vị trí các địa điểm đó trên hình 14.1 Nhận xét biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của hai địa điểm tại hình 14.2, cho biết chúng thuộc đới, kiểu khí hậu nào? Tìm vị trí các địa điểm đó trên hình 14.1

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 49 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Xác định vị trí năm sông lớn trên hình 14.1: nơi bắt nguồn; hướng chảy của sông, các biển, vịnh nơi nước sông đổ vào. Xác định vị trí năm sông lớn trên hình 14.1: nơi bắt nguồn; hướng chảy của sông, các biển, vịnh nơi nước sông đổ vào.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 49 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 8

Quan sát hình 14.1 (SGK trang 48), trình bày đặc điểm địa hình Đông Nam Á và ý nghĩa của các đồng bằng châu thổ thuộc khu vực này.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 8

Nêu đặc điểm gió mùa mùa hạ, mùa đông. Vì sao chúng lại có đặc điểm khác nhau như vậy?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 8

Quan sát hình 14.1 và hình 15.1, cho biết tên các quốc gia có sông Mê Công chảy qua. Cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chế độ nước sông Mê Công thay đổi theo mùa?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 50 SGK Địa lí 8 Bài 4 trang 50 SGK Địa lí 8

Vì sao cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm chiếm diện tích lớn ở Đông Nam Á?

Xem chi tiết


Gửi bài