Bài 19. Địa hình với tác động của nội lực, ngoại lực

Bình chọn:
4.6 trên 158 phiếu
Quan sát hình 19.1, đọc tên và nêu vị trí của các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng lớn trên các châu lục.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 66 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quan sát các hình 19.1 (SGK trang 66), 19.2 (SGK trang 67) và dựa vào kiến thức đã học, cho biết các dãy núi cao, núi lửa của thế giới xuất hiện ở vị trí nào của các mảng kiến tạo?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 68 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu3 (Mục 1 - Bài học 19 - Trang 66) Địa lí 8

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 68 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quan sát các ảnh dưới đây, mô tả hình dạng địa hình trong ảnh và cho biết chúng được hình thành do các tác động nào của ngoại lực?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 68 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Sử dụng lược đồ hình 19.1 và kiến thức đã học, hãy tìm thêm ba ví dụ cho mỗi dạng địa hình.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 69 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 1 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 2 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 2 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 3 trang 69 SGK Địa lí 8

Giải bài tập 3 trang 69 SGK Địa lí 8

Xem lời giải