Bài 16. Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

Bình chọn:
4.1 trên 188 phiếu
Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới Dựa vào bảng 16.1, hãy cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế của các nước trong giai đoạn 1990 – 1996; 1998 – 2000 và so sánh với mức tăng trưởng bình quân của thế giới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào? Dựa vào bảng 16.2, cho biết tỉ trọng của các ngành trong tổng sản phẩm trong nước của từng quốc gia tăng giảm như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 16.1 và kiến thức đã học, em hãy: Nhận xét sự phân bố của cây lương thực, cây công nghiệp. Nhận xét sự phân bố của các ngành công nghiệp luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, thực phẩm. Dựa vào hình 16.1 và kiến thức đã học, em hãy: Nhận xét sự phân bố của cây lương thực, cây công nghiệp. Nhận xét sự phân bố của các ngành công nghiệp luyện kim, chế tạo máy, hóa chất, thực phẩm.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 - Trang 57 - SGK Địa lí 8 Bài 1 - Trang 57 - SGK Địa lí 8

Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?

Xem chi tiết
Bài 2 - Trang 57 - SGK Địa lí 8 Bài 2 - Trang 57 - SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 16.3 (SGK trang 57), hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á

Xem chi tiết
Bài 3 - Trang 57 - SGK Địa lí 8 Bài 3 - Trang 57 - SGK Địa lí 8

Quan sát hình 16.1 (SGK trang 56), cho biết khu vực Đông Nam Á có các ngành công nghiệp chủ yếu nào? Phân bố ở đâu?

Xem chi tiết


Gửi bài