Bài 5. Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á

Bình chọn:
4.3 trên 209 phiếu
Dựa vào bảng 5.1, em hãy nhận xét số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu khác và so với thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 16 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Quan sát hình 5.1, em hãy cho biết dân cư châu Á thuộc những chủng tộc nào? Mỗi chủng tộc sống chủ yếu ở những khu vực nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy so sánh thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 17 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào hình 5.2 và hiểu biết của bản thân, em hãy giới thiệu về nơi hành lễ của một số tôn giáo?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 18 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Câu 1 – Trang 16 – SGK Địa lí 8

Dựa vào bảng 5.1 (SGK Trang 16), em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới.

Xem lời giải

Câu 2 – Trang 16 – SGK Địa lí 8

Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:

Xem lời giải

Câu 3 – Trang 16 – SGK Địa lí 8

Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.

Xem lời giảiHỏi bài