Bài 32. Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta

Bình chọn:
4.2 trên 126 phiếu
So sánh số liệu khí hậu ba trạm Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1) đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam, em hãy cho biết:

Giải bài tập Câu 1 - Mục 1 - Tiết học 32 - Trang 114 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Những nông sản nhiệt đới nào của nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn trên thị trường?

Giải bài tập Câu 1 - Mục 3 - Tiết học 32 - Trang 115 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Em hãy nêu nhiệt độ tháng cao nhất của ba trạm khí tượng Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh (bảng 31.1 trang 110) và nguyên nhân của những khác biệt đó.

Giải bài tập Câu 1 - Mục 2 - Tiết học 32 - Trang 115 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Dựa vào bảng 32.1 (SGK trang 115), em hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?

Giải bài tập Câu 2 - Mục 2 - Tiết học 32 - Trang 115 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Em hãy nêu một số câu ca dao, tục ngữ phản ánh khí hậu - thời tiết nước ta.

Giải bài tập Câu 2 - Mục 3 - Tiết học 32 - Trang 116 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 1 trang 116 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 2 trang 116 SGK Địa lí 8

Xem lời giải

Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 8

Giải bài tập Bài 3 trang 116 SGK Địa lí 8

Xem lời giải