Bài 12. Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á

Bình chọn:
4.5 trên 130 phiếu
Dựa vào hình 12.1, em hãy cho biết: Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào? Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào? Dựa vào hình 12.1, em hãy cho biết: Khu vực Đông Á bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào? Các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á tiếp giáp với các biển nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 12.1, em hãy cho biết phần đất liền của Đông Á có những dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và những đồng bằng lớn nào? Dựa vào hình 12.1, em hãy cho biết phần đất liền của Đông Á có những dãy núi, sơn nguyên, bồn địa và những đồng bằng lớn nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 42 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy nêu lên các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng. Dựa vào hình 12.1 (SGK trang 41), em hãy nêu lên các sông lớn ở Đông Á và nơi bắt nguồn của chúng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 42 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Dựa vào hình 4.1 và 4.2, em hãy nhắc lại các hướng gió chính ở Đông Á về mùa đông và mùa hạ. Dựa vào hình 4.1 và 4.2, em hãy nhắc lại các hướng gió chính ở Đông Á về mùa đông và mùa hạ.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 42 SGK Địa lí 8

Xem chi tiết
Bài 1 trang 43 SGK Địa lí 8 Bài 1 trang 43 SGK Địa lí 8

Em hãy nêu những điểm khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 43 SGK Địa lí 8 Bài 2 trang 43 SGK Địa lí 8

Hãy nêu những điểm giống và khác nhau của hai sông Hoàng Hà và Trường Giang.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 43 SGK Địa lí 8 Bài 3 trang 43 SGK Địa lí 8

Hãy phân biệt sự khác nhau về khí hậu giữa các phần của khu vực Đông Á. Điều kiện khí hậu đó có ảnh hưởng đến cảnh quan như thế nào?

Xem chi tiết


Gửi bài