Unit 9: Natural Disasters - Thảm họa thiên nhiên

Bình chọn:
4.3 trên 573 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 8 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 9 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 9 mới unit 9

Xem chi tiết
Giải sách bài tập Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Giải sách bài tập Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Lũ lụt rất nguy hiểm. Bạn nên chuẩn bị cho bản thân trước thảm họa thiên nhiên này. Đầu tiên. Bạn nên cố gắng xem dự báo thời tiết thường xuyên để cập nhật tin tức.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting Started Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Các em biết gì về thảm họa thiên nhiên, ở Việt Nam các em đã từng nghe hay gặp thảm họa thiên nhiên tận mắt thấy hay thông qua phương tiện truyền thông

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Điền vào chỗ trống với 1 động từ thích hợp theo hình thức chính xác từ khung bên dưới. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.

Xem chi tiết
A Closser Look 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closser Look 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Làm theo hai đội. Lần lượt đưa ra lý do tại sao bạn hài lòng/ bực bội/ vui vẻ/ tức giận... sử dụng thì quá khứ hoàn thành cho sự kiện mà đã xảy ra. Mỗi câu đúng nhận 1 điểm.

Xem chi tiết
Communication Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nghe quan điểm của các thính giả về những thảm họa thiên nhiên lần nữa và quyết định em đồng ý với quan điểm của ai. Không đồng ý với quan điểm của ai

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Đọc bài báo về cách chuẩn bị cho một thảm họa thiên nhiên. Nhìn vào những từ trong khung, sau đó tìm chúng trong bài và gạch dưới chúng. Chúng có nghĩa gì?

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m.

Xem chi tiết
Looking Back Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Quyết định câu nào có thể bị thay đổi thành thể bị động. Viết chúng xuống. Giải thích tại sao 2 câu không thể.

Xem chi tiết
Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới Project Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.

Xem chi tiết


Gửi bài