Unit 8: English Speaking Countries - Những quốc gia nói tiếng anh

Bình chọn:
4.3 trên 704 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 8 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 8

Xem chi tiết
Giải sách bài tập Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới Giải sách bài tập Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Hoàn thành các câu với các từ trong phần 1, sau đó đọc lớn chúng. Em không cần dùng hết các từ.

Xem chi tiết
Getting started Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới Getting started Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Để chuẩn bị cho bài này thật tốt, các em nên tìm hiểu thêm một số quốc gia nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính (tiếng mẹ đẻ).

Xem chi tiết
A Closser Look 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closser Look 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Viết tên cho những người thuộc những nơi sau. Sau đó nghe và lặp lại các từ.

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 18 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 2 Unit 18 SGK Tiếng Anh 8 mới

Ghi chú vài hoạt động mà trường em đã lên kế hoạch cho tuần tới. Viết các câu về hoạt động, sử dụng thì hiện tại đơn với ý nghĩa tương lai.

Xem chi tiết
Communication Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới Communication Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Làm theo nhóm. Chọn một nước và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó cùng tốt. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói tên quốc gia.

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Làm theo nhóm. Đọc và thảo luận những sực việc thú vị này về nước Úc. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về nước úc. Sau đó trình bày cho lớp.

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới Skills 2 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Good morning. I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzing World at 9.30.

Xem chi tiết
Looking Back Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới Looking Back Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

2. Hơn 1000 “máy bay biển” đến và đi trên hồ sân bay Hood ở Alaska. Nó thật là một cảnh thật vui để xem. 3. Ngôn ngữ người Maori và văn hóa của họ có một tác động lớn đến cuộc sống New Zealand.

Xem chi tiết
Project Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới Project Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

1. Làm nghiên cứlỉ về một trong những thành phố, sau đó lập danh sách những nơi và hoạt động mà bạn nghĩ sẽ thu hút khách đến thành phố. 2. Thiết kế một áp phích cho thành phố với hình ảnh và thông tin.

Xem chi tiết


Gửi bài