Unit 8: English Speaking Countries - Những quốc gia nói tiếng anh

Bình chọn:
4.3 trên 736 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 8

Xem lời giải

Grammar Unit 8 SGK tiếng Anh 8 mới

Ngữ pháp Unit 8 ôn tập các thì hiện tại và thì hiện tại đơn mang ý nghĩa tương lai

Xem chi tiết

Getting started Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Để chuẩn bị cho bài này thật tốt, các em nên tìm hiểu thêm một số quốc gia nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính (tiếng mẹ đẻ).

Xem lời giải

A Closser Look 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Write the names for the people who belong to these places. Then listen and repeat the words.

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Complete the sentences with the correct forms of the verbs (present simple, present continuous or present perfect).

Xem lời giải

Communication Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Làm theo nhóm. Chọn một nước và cùng nhau tìm ra càng nhiều thông tin về nó cùng tốt. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về quốc gia đó. Đừng nói tên quốc gia.

Xem lời giải

Skills 1 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

5. Làm theo nhóm. Đọc và thảo luận những sực việc thú vị này về nước Úc. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về nước úc. Sau đó trình bày cho lớp.

Xem lời giải

Skills 2 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Listen and fill in the time for the schedule of events.

Xem lời giải

Looking Back Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

Choose the best answer A, B, or C to complete the sentences.

Xem lời giải

Project Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới

1. Làm nghiên cứlỉ về một trong những thành phố, sau đó lập danh sách những nơi và hoạt động mà bạn nghĩ sẽ thu hút khách đến thành phố. 2. Thiết kế một áp phích cho thành phố với hình ảnh và thông tin.

Xem lời giải