Unit 11: Science And Technology - Khoa học và công nghệ

Bình chọn:
4.4 trên 502 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 11

Xem chi tiết

Grammar Unit 11 SGK tiếng Anh 8 mới

Ngữ pháp unit 11 tiếng Anh 8 mới ôn tập các thì tương lai và tường thuật câu trần thuật.

Xem chi tiết

Getting Started Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Find the words in A in the conversation. Then match the to the words in B with similar meanings.

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Điền vào chỗ trông với một trong những từ trong phần 5. Nghe và kiểm tra, sau đó đọc các câu

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Put the verbs in brackets into the correct tenses.

Xem lời giải

Communication Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Match the inventors in A with their inventions in B.

Xem lời giải

Skills 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo nhóm. Thế hiện sự đồng ý và không đồng ý về những tiến bộ khoa học có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề trong tương lai.

Xem lời giải

Skills 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Listen to the conversation and choose the best summary.

Xem lời giải

Looking back Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Write the correct form of the words in brackets.

Xem lời giải

Project Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

John J.Stone-Parker là một trong những nhà phát minh trẻ tuổi nhất trên thế giới. Trong khi vẫn là một đứa trẻ nhỏ, John đã rất yêu thích tạo ra những thứ mới.

Xem lời giải