Unit 5: Festivals In Viet Nam - Lễ hội ở Việt Nam

Bình chọn:
4 trên 411 phiếu
Grammar Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Câu phức là câu chứa một mệnh đề độc lập và một hay nhiều mệnh đề phụ thuộc. Mệnh đề phụ thuộc có thể bắt đầu bằng liên từ phụ thuộc hoặc đại quan hệ

Xem chi tiết

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 5

Xem chi tiết

Getting started Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Em có thể tìm những thành ngữ sau trong bài đàm thoại? Cố gắng giải thích nghĩa.

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Nối những danh từ với mỗi động từ. Một danh từ có thể đi với hơn 1 động từ.

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nối mỗi cặp câu với một trạng từ liên từ thích hợp trong khung để làm thành câu phức.

Xem lời giải

Communication Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Nhìn vào hình. Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn sau đó viết những từ đúng bên dưới những bức hình.

Xem lời giải

Skills 1 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bên dưới là những hình ảnh từ website về những lễ hội ở Việt Nam. Làm theo nhóm để trả lời những câu hỏi sau.

Xem lời giải

Skills 2 Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bây giờ sử dụng ghi chú để viết một bài về lễ hội này cho trang web của trường. Nhớ thêm bất kỳ từ liên kết bên dưới để làm thành câu ghép và câu phức.

Xem lời giải

Looking Back Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Làm theo cặp, tìm ra lễ hội nào mà bạn của em thích hơn. Ba điều nào mà bạn của em thích nhất? Tại sao?

Xem lời giải

Project Unit 5 SGK Tiếng Anh 8 mới

Chương trình tài năng: Lên kế hoạch trình diễn. Họ trình diễn những bài hát ở đâu? Khi nào? Chau van is often performed in competition or religious ceremonies in north of Vietnam.

Xem lời giải