Unit 4: Our Customs And Traditions - Phong tục và truyền thống của chúng ta

Bình chọn:
4.2 trên 456 phiếu
Grammar Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

should (sẽ, nên) should là dạng quá khứ của shall. Should not hay shouldn’t có nghĩa là không nên.

Xem chi tiết

Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 4

Xem chi tiết

Getting started Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

Viết c (custom - phong tục) hoặc T (truyền thống) bên dưới mỗi bức hình trong phần a. Theo cặp, so sánh câu trả lời của bạn.

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Đọc những phong tục và truyền thống sau. Tạo thành câu để nói rằng chúng còn ở tỉnh em không, sử dụng bất kỳ thành ngữ nào trong phần 2. Nhớ thay đổi thì của động từ nếu cần thiết.

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Mi sẽ thăm bạn của cô ấy là Eri ở Nhật Bản. Đọc thư điện tử của Eri, có 6 lỗi trong đó, em có thể tìm và sửa chúng không?

Xem lời giải

Communication Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Nhìn vào những hình ảnh bên dưới. Làm theo cặp, thảo luận những điểm khác nhau giữa chúng.

Xem lời giải

Skills 1 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

Phỏng vấn một cặp khác để lấy câu trả lời cho các câu hỏi cho phần 5. Ghi chú bên dưới câu trả lời của họ trong bảng bên dưới, sau đó trình bày những gì bạn tìm được cho lớp.

Xem lời giải

Skills 2 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

Tưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.

Xem lời giải

Looking Back SGK Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Trong những nhóm nhỏ, lần lượt chọn một trong những viễn cảnh cho mỗi cái. Khi mọi người lần lượt trả lời, chọn cho người đưa ra lời khuyên hay nhất.

Xem lời giải

Project Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới

Phong tục và truyền thống: Chúng thay đổi như thế nào?

Xem lời giải