Unit 12: Life On Other Planets - Cuộc Sống Trên Hành Tinh Khác

Bình chọn:
4.3 trên 303 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - unit 12 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 12

Xem chi tiết

Grammar Unit 12 SGK tiếng Anh 8 mới

Ngữ pháp unit 12 tiếng Anh 8 mới may và might, tường thuật câu hỏi

Xem chi tiết

Luyện tập từ vựng

Tổng hợp từ vựng Unit 12 Tiếng Anh 8 mới

Xem lời giải

Getting Started Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them.

Xem lời giải

A Closer Look 1 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Use the names of the planets in the box to label the diagram of the solar system.

Xem lời giải

A Closer Look 2 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo nhóm 3 người. Một là Nick và người khác là bạn Nick. Hỏi và trả lời những câu hỏi Nick đã thấy gì. Sau đó tường thuật câu hỏi của người bạn và câu trả lời của Nick cho lớp.

Xem lời giải

Communication Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo cặp. Tưởng tượng em sẽ đi vào không gian. Quyết định cùng nhau các bạn sẽ mang theo gì. Em có thể thêm bất kỳ vật dụng nào mà em nghĩ là cần. Nhớ đưa ra lý do

Xem lời giải

Skills 1 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

1.a. Look at the pictures and discuss the questions. 2. Find words in the text that have similar meanings to these words or phrases. 3. Match the headings with the paragraphs (1-3). There is one extra. 4. Read the text again and answer the questions. 5. Work in pairs. One is a human and the other is a Martian. Use the suggestions below to ask and answer about life on Earth and life on Mars.

Xem lời giải

Skills 2 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nghe miêu tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ, từ bài nghe

Xem lời giải

Looking Back Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Giáo sư Kent: Vào ngày 24 tháng 6 năm 1947. Kenneth Arnold, một phi công đã công bố 9 chiếc đĩa bay bay qua núi Rainier

Xem lời giải

Project Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Một toa không gian có thể được dùng bởi phi hành gia để đi trên bề mặt mặt trăng và tiến hành nghiên cứu

Xem lời giải