Unit 11: Science And Technology - Khoa học và công nghệ

Bình chọn:
4.4 trên 476 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 8 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 11 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 11

Xem chi tiết
Giải sách bài tập Unit 11 SGK Tiếng Anh 8 mới Giải sách bài tập Unit 11 SGK Tiếng Anh 8 mới

Giáo sư Võ Hồng Anh - con gái của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thị Quang Thái - là một nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Getting Started Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Chủ đề của bài này rất phù hợp với xu thế bây giờ đó là “khoa học công nghệ”. Các em có biết gì về công nghệ không?

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới A Closer Look 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Điền vào chỗ trông với một trong những từ trong phần 5. Nghe và kiểm tra, sau đó đọc các câu

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới A Closer Look 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Lời nói gián tiếp (reported speech) là lời tường thuật lại ý của người nói, đôi khi không cần dùng đúng những từ của người nói

Xem chi tiết
Communication Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Communication Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo cặp. Một trong các bạn là một người tường thuật, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. sử dụng thông tin được cho

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 1 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Làm theo nhóm. Thế hiện sự đồng ý và không đồng ý về những tiến bộ khoa học có thể giúp chúng ta giải quyết những vấn đề trong tương lai.

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 2 Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

2. Nghe lần nữa bài đàm thoại giữa Nick, Dương và Châu. Khoanh tròn những từ và cụm từ mà em nghe được.

Xem chi tiết
Looking Back Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Looking Back Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Thomas Edison là một trong những nhà phát minh lớn nhất trên thế giới. Ông đã phát minh ra hơn 1000 phát minh bao gồm bóng đèn điện và máy ghi âm.

Xem chi tiết
Project Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Project Unit 11 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

John J.Stone-Parker là một trong những nhà phát minh trẻ tuổi nhất trên thế giới. Trong khi vẫn là một đứa trẻ nhỏ, John đã rất yêu thích tạo ra những thứ mới.

Xem chi tiết


Gửi bài