Unit 10: Communication - Giao Tiếp

Bình chọn:
4.3 trên 493 phiếu
Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 8 mới Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 10 Tiếng Anh 8 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) SGK tiếng Anh 8 mới unit 10

Xem chi tiết
Giải sách bài tập Unit 10 Tiếng Anh lớp 8 mới Giải sách bài tập Unit 10 Tiếng Anh lớp 8 mới

Hoàn thành đoạn đối thoại nhỏ bên dưới sử dụng những từ ở phần 2, sau đó thực hành đọc chúng, trong vài chỗ trống lựa chọn có thể nhiều hơn một từ.

Xem chi tiết
Getting Started Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Getting Started Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Các em nhìn vào 2 bức tranh và đoán thử xem chuyển gì đã xảy ra với các bạn trong tranh. Qua bài đàm thoại này các em có rút ra cho mình bài học gì không?

Xem chi tiết
A Closer Look 1 Unit 10 SGK Tiếng Anh 8 mới A Closer Look 1 Unit 10 SGK Tiếng Anh 8 mới

Người ta tham gia vào khu vực Internet này để giao tiếp trực tuyến. Đàm thoại được gửi ngay lập tức và hiển thị cho mọi người ở đó

Xem chi tiết
A Closer Look 2 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới A Closer Look 2 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Danh sách giấc mơ. Tưởng tượng chúng ta đang ở năm 2050. Làm theo cặp và chọn 3 cách giao tiếp mà bạn nghĩ sẽ là phổ biến nhất. Sau đó lập danh sách dài hơn bằng cách chia sẻ với lớp

Xem chi tiết
Communication Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Communication Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Ngân hàng ý tưởng. Làm theo nhóm. Mỗi sự phá hỏng giao tiếp được đề cập trong phần 1, nghĩ về ý tưởng công nghệ tương lai mà sẽ giúp tránh nó. Chia sẻ ý của em với lớp

Xem chi tiết
Skills 1 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 1 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nhìn vào những lá thư mà trẻ em từ Việt Nam và Thụy Điển gửi cho nhau trong dự án bạn qua thư. Tại sao em nghĩ chúng chọn cách này để giao tiếp với nhau

Xem chi tiết
Skills 2 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Skills 2 Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Nhìn vào cách mà tin nhắn này được đăng trên bảng tin nhắn học điện tử. Em có thể tìm bất kỳ những vấn đề nào trong đó không?

Xem chi tiết
Looking Back Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Looking Back Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Chọn bất kỳ trong 3 dạng giao tiếp trong bài này và làm việc với bạn quyết định thử là người ta sẽ sử dụng chúng trong năm 2100 hay không? Đưa ra ít nhất 2 lý do.

Xem chi tiết
Project Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới Project Unit 10 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới

Trong các nhóm, chuẩn bị 2 phiên bản của phác họa ngắn liên quan đến sự phá vỡ giao tiếp để thực hiện trong lớp học

Xem chi tiết


Gửi bài