Project – Unit 10. Our Houses In The Future – Tiếng Anh 6 – Global Success


Đề bài

My future appliance

I have a robot. It’ll help me to water the flowers in the garden

(Tôi có một con rô bốt Nó sẽ giúp tôi tưới hoa trong vườn)

1. Think about an appliance you would like to have in the future.

2. Make a poster for your future appliance.

3. Write details about the appliance on the poster.

4. Share your poster with the class.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tạm dịch:

1. Nghĩ về một thiết bị mà em muốn có trong tương lai.

2. Làm một áp phích cho thiết bị tương lai.

3. Viết những chi tiết về thiết bị trên áp phích.

4. Chia sẻ áp phích của em với lớp.

Lời giải chi tiết

This is the appliance I would like to have in the future. It’s a friendly robot. It can talk and understand what I say. It will help me study and practice English. It can also listen to my stories. It will be my best friend in the future.

Tạm dịch:

Đây là thiết bị tôi muốn có trong tương lai. Đó là một robot thân thiện. Nó có thể nói và hiểu những gì tôi nói. Nó sẽ giúp học tập và thực hành tiếng Anh. Nó cũng có thể lắng nghe những câu chuyện của tôi. Nó sẽ là người bạn tốt nhất của tôi trong tương lai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 344 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.