Tảo giải ( Giải đi sớm) - Hồ Chí Minh

Bình chọn:
4.8 trên 93 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Phân tích bài thơ Tảo giải (II) ở Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh. Phân tích bài thơ Tảo giải (II) ở Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.

Nếu tinh ý thì người đọc sẽ nhận ra ở bài đầu bắt đầu bằng một âm thanh (tiếng gà) vì ở đây là cảnh còn tối của đêm chưa tan...

Xem chi tiết
Phân tích bài thơ Giải đi sớm (I) trong tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh. Phân tích bài thơ Giải đi sớm (I) trong tập thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.

Bài thơ được bắt đầu với một tiếng gà gáy. Một tiếng gà gáy trong đêm chữa tan gợi được bao nhiêu điều...

Xem chi tiết
Bình giảng Giải đi sớm (I và II) của Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù. Bình giảng Giải đi sớm (I và II) của Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù.

Bình giảng một bài thơ dịch, lại là thơ chữ Hán, làm theo thể tuyệt cú cổ điển, bài làm phải chú ý khâu dịch, ..

Xem chi tiết
Bình giảng bài thơ Giải đi sớm (I và II) của Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù. Bình giảng bài thơ Giải đi sớm (I và II) của Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù.

Bình giảng một bài thơ dịch, lại là thơ chữ Hán, làm theo thể tuyệt cú cổ điển, bài làm phải chú ý khâu dịch, ..

Xem chi tiết
Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chí Minh. Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chí Minh.

Giới thiệu chung về tập Nhật kí trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ Giải đi sớm.

Xem chi tiết
Đọc hiểu Giải đi sớm Đọc hiểu Giải đi sớm

I - Gợi dẫn 1. Bài thơ Tảo giải thể hiện khí phách hiên ngang của người cộng sản Hồ Chí Minh. Trong lúc tăm tối nhất của cuộc sống tù đày, Người vẫn lạc quan tin tưởng, vẫn hướng đến một ban mai tươi sáng, nơi có đầy hơi ấm và chứa chan ánh sáng.

Xem chi tiết
Bình giảng bài thơ Tảo giải (Giải đi sớm) của Hồ Chí Minh Bình giảng bài thơ Tảo giải (Giải đi sớm) của Hồ Chí Minh

Hình ảnh người chiến sĩ cách mạng bị quân thù giải đi trong gió rét trên con đường xa, với tâm thế ung dung, lạc quan và yêu đời... là một hình ảnh đẹp mà người đọc cảm nhận được qua bài thơ này.

Xem chi tiết

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ VănGửi bài