Phần câu hỏi bài 16 trang 52 Vở bài tập toán 6 tập 1


Giải phần câu hỏi bài 16 trang 52 VBT toán 6 tập 1. Gọi A là tập hợp các bội của 3 nhỏ hơn 30, gọi B là tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 37.

Gọi \(A\) là tập hợp các bội của \(3\) nhỏ hơn \(30\), gọi \(B\) là tập hợp các bội của \(4\) nhỏ hơn \(30\).

Tập hợp \(A \cap B\) là

\(\begin{array}{l}(A)\,{\rm{\{ 12;18\} }}\\{\rm{(B)}}\,{\rm{\{ }}12;24\} \\(C)\,{\rm{\{ }}12;16;24\} \\(D)\,{\rm{\{ }}0;12;24\} \end{array}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Phương pháp giải:

- Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

- Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồn tất cả các phần tử chung của hai tập hợp đó.

Lời giải chi tiết:

 

\(\begin{array}{l}A = {\rm{\{ }}0;3;6;9;12;15;18;21;24;27\} \\B = {\rm{\{ }}0;4;8;12;16;20;24;28\} \\ \Rightarrow A \cap B = {\rm{\{ }}0;12;24\} .\end{array}\)

Chọn D.

Câu 38.

Hãy nối mỗi ô của cột trái với một ô ở cột phải sao cho thích hợp:

1) \(a\, \vdots \,x,\,b\, \vdots \,x,\,c\, \vdots \,x\)

 

(A) \(x\) là bội chung của \(a,b,c\)

2) \(x\, \vdots \,a,\,x\, \vdots \,b,\,x\, \vdots \,c\)

(B) \(x\) là ước chung của \(a,b,c\)

3) Giao của tập hợp các số chia hết cho \(a\) và tập hợp các số chia hết cho \(b\) là

(C) tập hợp các ước chung của \(a\) và \(b\)

(D) tập hợp các bội chung của \(a\) và \(b\)

Phương pháp giải:

- Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

- Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

Lời giải chi tiết:

 

1 nối với B.

2 nối với A.

3 nối với D.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 16. Ước chung và bội chung

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài