Bài tập - Chủ đề 4: Hàm số bậc hai

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 2 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Động năng (tính bằng Jun) của một quả bưởi rơi được tính bằng công thức

Xem chi tiết

Bài 3 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ đồ thị hàm số:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 4 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 5 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên mặt phẳng tọa độ cho parabol

Xem chi tiết

Bài 6 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 7 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ đồ thị của các hàm số

Xem chi tiết

Bài 8 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số

Xem chi tiết

Bài 9 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 9 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 10 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 10 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số

Xem chi tiết

Bài 11 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 11 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 12 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 12 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số

Xem chi tiết

Bài 13 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 13 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hàm số

Xem chi tiết

Bài 14 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 14 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đồ thị (P) có phương trình

Xem chi tiết

Bài 15 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 15 trang 40 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập a) Vẽ đồ thị (P).

Xem chi tiếtHỏi bài