Chủ đề 1: Các phép tính với căn bậc hai

Bình chọn:
3.9 trên 24 phiếu
Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 3 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm điều kiện có nghĩa của các căn thức bậc hai sau :

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bạn nào đúng 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Theo em, bạn nào đúng ?

Xem chi tiết

Thử tài bạn 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Tìm các căn bậc hai của những số sau:

Xem chi tiết

Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 1 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tìm độ dài cạnh huyền của tam giác vuông cân có độ dài cạnh góc vuông bằng 1.

Xem chi tiết

Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 2 trang 10 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Tìm các căn bậc hai sau đây :

Xem chi tiết

Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 2 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) So sánh các cặp số sau :

Xem chi tiết

Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 3 trang 11 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Sắp xếp các số

Xem chi tiết

Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 4 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 13, một cạnh có độ dài bằng x. Hãy tính độ dài cạnh còn lại.

Xem chi tiết

Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 5 trang 12 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Điền số thích hợp vào ô trống, sau đó so sánh

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 2 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bạn nào đúng 2 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cô giáo yêu cầu loại bỏ dấu căn và dấu giá trị tuyệt đối của căn thức

Xem chi tiết

Thử tài bạn 4 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 4 trang 13 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Tính :

Xem chi tiết

Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 5 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai để tính.

Xem chi tiết

Hoạt động 6 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 6 trang 14 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh :

Xem chi tiết

Hoạt động 7 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Hoạt động 7 trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh :

Xem chi tiết

Bạn nào đúng 3 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bạn nào đúng 3 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Khi thực hiện phép tính

Xem chi tiết

Thử tài bạn 6 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 6 trang 16 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết

Thử tài bạn 7 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Thử tài bạn 7 trang 17 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập a) Sử dụng máy tính để tìm căn bậc hai số học của các số sau :

Xem chi tiết

Bài 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính căn bậc hai của các số sau :

Xem chi tiết

Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Tính :

Xem chi tiết

Bài 3 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 18 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập So sánh :

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài