Luyện tập - Chủ đề 1 : Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bình chọn:
4.6 trên 35 phiếu
Bài 1 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 9 cm, HC = 16 cm. Tính các độ dài

Xem chi tiết

Bài 2 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 2 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 6 cm, HC – HB = 9 cm. Tính các độ

Xem chi tiết

Bài 3 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có

Xem chi tiết

Bài 4 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 4 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho hình thang ABCD có chiều dài hai đáy AB và CD lần lượt là 9 cm và 30 cm, chiều dài hai

Xem chi tiết

Bài 5 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 5 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích

Xem chi tiết

Bài 6 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 6 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông cân tại A, điểm M thuộc cạnh BC và AM = m.

Xem chi tiết

Bài 7 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 7 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH. Gọi E và D lần lượt là hình chiếu của H trên

Xem chi tiết

Bài 8 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 8 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một tam giác vuông có cạnh huyền là 6,15 cm và đường cao tương ứng là 3 cm. Tìm các cạnh

Xem chi tiết

Bài 9 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 9 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cạnh huyền của một tam giác vuông lớn hơn một cạnh góc vuông của tam giác là 9 cm, còn

Xem chi tiết

Bài 10 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1 Bài 10 trang 75 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Điểm D di động trên cạnh AC. Đường thẳng d vuông góc

Xem chi tiếtHỏi bài