1. Căn bậc hai

Bình chọn:
3.9 trên 28 phiếu


Hỏi bài