Ôn tập cuối năm – Hình học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 1 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O). Kẻ các đường kính AA’, BB’, CC’. Tính số đo:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 2 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) lấy ba điểm A, B, C sao cho dây cung

Xem chi tiết

Bài 3 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 3 trang 141 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) cho hai điểm A, B. Hãy tính số đo các cung nhỏ và cung AB trong các trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 5 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC, trên tia đối của tia AB lấy một điểm D sao cho AD = AC. Dựng đường tròn tâm O ngoại

Xem chi tiết

Bài 6 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 6 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) đường kính AB và điểm C tùy ý trên đường tròn (O). Gọi M là giao điểm ba đường phân

Xem chi tiết

Bài 7 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 7 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi M là một điểm thuộc nửa đường tròn và H là hình chiếu của M

Xem chi tiết

Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 8 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn tâm O và một điểm D di động trên cung AC. Gọi E là giao điểm

Xem chi tiết

Bài 11 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 11 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho điểm P ở ngoài đường tròn (O).

Xem chi tiết

Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 12 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại B và C. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt đường tròn (O’) tại

Xem chi tiết

Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 13 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp

Xem chi tiết

Bài 14 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 14 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập CD là một đường kính của đường tròn (O), AB là một dây cung song song với CD. Vẽ dây cung AE song song

Xem chi tiết

Bài 15 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 15 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn tâm O chọn các điểm A, B, C sao cho

Xem chi tiết

Bài 16 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 16 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ tiếp tuyến MA và cát tuyến MCB tới đường tròn (C nằm giữa M và

Xem chi tiết

Bài 17 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 17 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm M trên dây cung AB của đường tròn (O) ta vẽ đường thẳng d vuông góc với OM tại M. Đường

Xem chi tiết

Bài 18 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 18 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) vẽ dây cung AB sao cho số đo cung lớn AB gấp ba lần số đo cung nhỏ AB .

Xem chi tiết

Bài 19 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 19 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hình viên phân AB trong hình tròn (O ; R) là phần hình tròn giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB. Hãy tính

Xem chi tiết

Bài 20 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 20 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hai đường tròn (O ; R) và (O’ ; R’) cắt nhau tại A, B sao cho

Xem chi tiết

Bài 21 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 21 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho điểm C nằm bên trong đoạn thẳng AB. Vẽ các nửa đường tròn đường kính AB, AC, CB ở về cùng phía với

Xem chi tiết

Bài 22 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 22 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính thể tích, diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trong hình sau:

Xem chi tiết

Bài 23 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 23 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự la 2a2 và 6a. Cho hình chữ nhật

Xem chi tiết

Xem thêm


Hỏi bài