1. Đồ thị hàm số y=ax+b (a khác 0)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu