Luyện tập - Chủ đề 2 : Góc chắn cung

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 23 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 23 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần

Xem chi tiết
Bài 24 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 24 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A

Xem chi tiết
Bài 25 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 25 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C trên đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A cắt dây cung CB kéo dài tại điểm M.

Xem chi tiết
Bài 26 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 26 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho hai đường kính vuông góc AB và CD của đường tròn (O; R). Gọi I là một điểm trên cung

Xem chi tiết
Bài 27 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 27 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ cung chứa góc

Xem chi tiết
Bài 28 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 28 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, CD bằng nhau và cắt tại điểm M khác O nằm bên trong đường tròn (C nằm trên cung nhỏ AB và B nằm trên cung nhỏ CD).

Xem chi tiết
Bài 29 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 29 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi D, E, F theo thứ tự là điểm chính giữa các cung

Xem chi tiết
Bài 30 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 30 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dựng tam giác ABC biết BC = 3cm

Xem chi tiết
Bài 31 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 31 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho dây AB chắn một cung có số đo

Xem chi tiết
Bài 32 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 32 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC nhọn và nội tiếp đường tròn O. Hai đường cao BE, CF của tam giác ABC cắt

Xem chi tiết
Bài 33 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 33 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn O (A, B là hai

Xem chi tiết
Bài 34 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2 Bài 34 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp đường tròn O. Tia AO cắt BC và đường tròn O tại D và E.

Xem chi tiết


Gửi bài