Tiết 2. Kinh tế - Đông Nam Á

Bình chọn:
4.4 trên 29 phiếu
Dựa vào hình 11.5, nhận xét về xu hướng thay đổi cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á Dựa vào hình 11.5, nhận xét về xu hướng thay đổi cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Hãy xác định trên hình 11.6  các vùng trồng lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á. Hãy xác định trên hình 11.6 các vùng trồng lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 104 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Tại sao các cây công nghiệp kể trên lại được trồng nhiều ở Đông Nam Á? Tại sao các cây công nghiệp kể trên lại được trồng nhiều ở Đông Nam Á?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 104 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Hãy kể tên một số cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á. Hãy kể tên một số cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 104 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Hãy kể tên những loài thủy sản, hải sản nhiệt đới có giá trị ở Đông Nam Á. Hãy kể tên những loài thủy sản, hải sản nhiệt đới có giá trị ở Đông Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 105 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Câu 1 – Trang 105 – SGK Địa lí 11 Câu 1 – Trang 105 – SGK Địa lí 11

Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á.

Xem chi tiết
Câu 2 – Trang 105 – SGK Địa lí 11 Câu 2 – Trang 105 – SGK Địa lí 11

Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp.

Xem chi tiết
Câu 3 – Trang 105 – SGK Địa lí 11 Câu 3 – Trang 105 – SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 11.5 (sgk trang 102 Địa lí 11), cho biết những quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP (năm 2004) cao, quốc gia nào còn thấp.

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài