A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bình chọn:
4.5 trên 48 phiếu
Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người (USD/người). Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người (USD/người).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 7 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Dựa vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 7 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – năm 2004. Dựa vào bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – năm 2004.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 8 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 1.3, kết hợp với thong tin ở trên, nhận xét sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Dựa vào bảng 1.3, kết hợp với thong tin ở trên, nhận xét sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 8 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy: Nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức (ví dụ: kế toán, bảo hiểm…). Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy: Nêu một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. Kể tên một số ngành dịch vụ cần đến nhiều tri thức (ví dụ: kế toán, bảo hiểm…).

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 9 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 9 sgk địa lý 11 Bài 1 trang 9 sgk địa lý 11

Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 9 sgk địa lý 11 Bài 2 trang 9 sgk địa lý 11

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 9 sgk địa lý 11 Bài 3 trang 9 sgk địa lý 11

Dựa vào bảng số liệu (trang 9 SGK Địa lí 11): Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 2 (trang 11-12 sgk Địa lí 11), so sánh số dân và  GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Rút ra nhận xét. Dựa vào bảng 2 (trang 11-12 sgk Địa lí 11), so sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Rút ra nhận xét.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 12 sgk địa lý 11 Bài 1 trang 12 sgk địa lý 11

Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 12 sgk địa lý 11 Bài 2 trang 12 sgk địa lý 11

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 12 sgk địa lý 11 Bài 3 trang 12 sgk địa lý 11

Xác định các nước thành viên của tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR trên bản đồ “Các nước trên thế giới”.

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 3.1 so sánh tỉ suất gia Dựa vào bảng 3.1 so sánh tỉ suất gia

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dân số tăng nhanh dẫn tới những Dân số tăng nhanh dẫn tới những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 3.2 so sánh cơ cấu Dựa vào bảng 3.2 so sánh cơ cấu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dân số già dẫn tới những hậu quả gì Dân số già dẫn tới những hậu quả gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 14 SGK Địa lí 14

Xem chi tiết
Ý kiến cho rằng "Bảo vệ môi trường Ý kiến cho rằng "Bảo vệ môi trường

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 15 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào hiểu biết của bản thân Dựa vào hiểu biết của bản thân

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 15 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 16 sgk địa lý 11 Bài 1 trang 16 sgk địa lý 11

Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài