Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội - Đông Nam Á

Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu
Lý thuyết khu vực Đông Nam Á - Tự nhiên, dân cư và xã hội

Lý thuyết khu vực Đông Nam Á - Tự nhiên, dân cư và xã hội Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 11.1, hãy cho biết khu vực Đông Nam Á tiếp giáp với các biển và đại dương nào? Nêu ý nghĩa của biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 99 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 99 SGK Địa lí 11

Dựa vào lược đồ “Các nước trên thế giới” trang 4, 5 trong sách giáo khoa, đọc tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa, Đông Nam Á biển đảo.

Xem lời giải

Việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo hướng đông –tây có những ảnh hưởng gì đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 99 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Khí hậu của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 99 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Câu 1 – Trang 101 – SGK Địa lí 11

Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực Đông Nam Á.

Xem lời giải

Câu 2 – Trang 101 – SGK Địa lí 11

Những thuận lợi và trở ngại từ đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển kinh tế trong khu vực.

Xem lời giải