Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Bình chọn:
4.7 trên 79 phiếu
Lý thuyết một số vấn đề của châu Phi

Lý thuyết một số vấn đề của châu Phi Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết đặc điểm khí hậu, cảnh quan của châu Phi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 20 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 5.1 so sánh và nhận xét về các chỉ số dân số của châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 20 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục III trang 22 SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu Phi so với thế giới?

Xem lời giải

Bài 1 trang 23 sgk địa lý 11

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?

Xem lời giải

Bài 2 trang 23 sgk địa lý 11

Dựa vào bảng trang 23 SGK Địa lí 11, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác.

Xem lời giải

Bài 3 trang 23 sgk địa lý 11

Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân cư xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này.

Xem lời giải

Một số vấn đề về tự nhiên của Châu Phi

Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van. Đây là những khó khăn lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều nước châu Phi.

Xem chi tiết

Một số vấn đề về dân cư và xã hội của Châu Phi

Do có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nên dân số châu Phi tăng rất nhanh. Tuổi thọ trung bình của người dân châu Phi thấp.

Xem chi tiết

Một số vấn đề về kinh tế của Châu Phi

Nền kinh tế của châu Phi hiện đang phát triển theo chiều hướng tích cực tốc độ tăng trưởng GDP tương đối cao trong thập niên vừa qua.

Xem chi tiết

Lý thuyết một số vấn đề của Mĩ La tinh

Lý thuyết một số vấn đề của Mĩ La tinh Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào hình 5.3 cho biết: Mĩ La Tinh có những cảnh quan và tài nguyên khoảng sản gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 5.3 nhận xét tỉ trọng thu nhập của các nhóm dân cư ở một số nước Mĩ La Tinh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi mục II trang 26 SGK Địa lí 11

1. Dựa vào hình 5.4, hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 - 2004? 2. Dựa vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004, những quốc gia nào ở Mĩ La tinh có tỉ lệ nợ nước ngoài cao (so với GDP).

Xem lời giải

Bài 1 trang 27 sgk địa lý 11

Vì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?

Xem lời giải

Bài 2 trang 27 sgk địa lý 11

Dựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 -2004?

Xem lời giải

Bài 3 trang 27 sgk địa lý 11

Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?

Xem lời giải

Một số vấn đề về tự nhiên, dân cư và xã hội của Mĩ La Tinh

Ở hầu hết các nước Mĩ La Tinh dân cư còn nghèo đói, thu nhập giữa người giàu và người nghèo có sự chênh lệch rất lớn.

Xem chi tiết

Một số vấn đề về kinh tế của Mĩ La Tinh

Những năm gần đây, nhiều quốc gia Mĩ La tinh đã tập trung củng cố bộ máy nhà nước, phát triển giáo dục, cải cách kinh tế, quốc hữu hóa một số ngành kinh tế thực hiện công nghiệp hóa đất nước

Xem chi tiết

Lý thuyết một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Lý thuyết một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất