Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Nhật Bản

Bình chọn:
4.7 trên 100 phiếu
Lý thuyết Nhật Bản (Phần 2 - Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế)

Lý thuyết Nhật Bản (Phần 2 - Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế) Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào bảng 9.4 và kiến thức của bản thân, hãy cho biết những sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 80 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Quan sát hình 9.5, nhận xét về mức độ tập trung và đặc điểm phân bố công nghiệp của Nhật Bản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 80 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 81 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Tại sao đánh bắt hải sản lại là ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 82 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Câu 1 – Trang 83 – SGK Địa lí 11

Chứng minh rằng Nhật Bản là nước có nền công nghiệp phát triển cao.

Xem lời giải

Câu 2 – Trang 83 – SGK Địa lí 11

Trình bày những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản. Tại sao diện tích trồng lúa gạo Nhật Bản giảm?

Xem lời giải

Câu 3 – Trang 83 – SGK Địa lí 11

Dựa vào số liệu trang 83 SGK Địa lí 11. Nhận xét và giải thích sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản qua các năm, từ 1985 đến 2003.

Xem lời giải

Ngành công nghiệp Nhật Bản

Giá trị sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đứng thứ hai thế giới, sau Hoa Kì.

Xem chi tiết

Ngành dịch vụ của Nhật Bản

Dịch vụ là khu vực kinh tế quan trọng của Nhật Bản, chiếm 68% giá trị GDP (năm 2004)

Xem chi tiết

Nền nông nghiệp Nhật Bản

Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản ; tỉ trọng của nông nghiệp trong GDP hiện chỉ chiếm khoảng 1%.

Xem chi tiết

Bốn vùng kinh tế gắn với bốn đảo lớn của Nhật Bản

Hôn-su - Diện tích rộng nhất, dân số đông nhất, kinh tế phát triển nhất trong các vùng - tập trung ờ phần phía nam đảo.

Xem chi tiết