Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.

Bình chọn:
4.6 trên 134 phiếu
Dựa vào bảng 3.1 so sánh tỉ suất gia Dựa vào bảng 3.1 so sánh tỉ suất gia

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dân số tăng nhanh dẫn tới những Dân số tăng nhanh dẫn tới những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 3.2 so sánh cơ cấu Dựa vào bảng 3.2 so sánh cơ cấu

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 14 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dân số già dẫn tới những hậu quả gì Dân số già dẫn tới những hậu quả gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 14 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 14 SGK Địa lí 14

Xem chi tiết
Ý kiến cho rằng "Bảo vệ môi trường Ý kiến cho rằng "Bảo vệ môi trường

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 15 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào hiểu biết của bản thân Dựa vào hiểu biết của bản thân

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 15 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Bài 1 trang 16 sgk địa lý 11 Bài 1 trang 16 sgk địa lý 11

Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 16 sgk địa lý 11 Bài 2 trang 16 sgk địa lý 11

Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải “tư duy toàn cầu, hành động địa phương”.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 16 sgk địa lý 11 Bài 3 trang 16 sgk địa lý 11

Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo gợi ý sau:

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài