Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Nhật Bản

Bình chọn:
4 trên 123 phiếu
Lý thuyết Nhật Bản (Phần 1 - Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế)

Lý thuyết Nhật Bản (Phần 1 - Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế) Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Quan sát hình 9.2, hãy nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngòi và bờ biển của Nhật Bản

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 75 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản đang biến động theo xu hướng nào. Nêu tác động của xu hướng đó đến phát triển kinh tế - xã hội

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 76 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Các đặc điểm của người lao động có tác động như thế nào đến kinh tế-xã hội Nhật Bản.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 76 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 9.2, hãy nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản qua các giai đoạn từ 1950 – 1973.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 77 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Dựa vào bảng 9.3, nhận xét tình hình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1990 -2005.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 77 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Câu 1 - Trang 78 - SGK Địa lí 11

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế.

Xem lời giải

Câu 2 - Trang 78 - SGK Địa lí 11

Chứng minh dân số Nhật Bản đang già hóa.

Xem lời giải

Câu 3 - Trang 78 - SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng 9.3, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2005. Kết hợp với bảng 9.2, so sánh tốc độ phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950 – 1973 và 1990 – 2005.

Xem lời giải

Điều kiện tự nhiên của Nhật Bản

Quần đảo Nhật Bản nằm ở Đông Á, trải ra theo một vòng cung dài khoảng 3800 km trên Thái Bình Dương, gồm 4 đảo lớn : Hô-cai-đô, Hôn-su (chiếm 61% tổng diện tích), Xi-cô-cư, Kiu-xiu và hàng nghìn đảo nhỏ.

Xem chi tiết

Dân cư Nhật Bản

Nhật Bản là nước đông dân, phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển.

Xem chi tiết

Tình hình phát triển kinh tế của Nhật Bản

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Nhật Bản bị suy sụp nghiêm trọng, nhưng đến năm 1952, kinh tế đã khôi phục ngang mức trước chiến tranh và phát triển với tốc độ cao trong giai đoạn 1955 - 1973.

Xem chi tiết