Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Bình chọn:
4.5 trên 88 phiếu
Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết

Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU? Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết

Các nước EU đã hợp tác vơi nhau như thế nào trong lĩnh vực về giao thông vận tải? Các nước EU đã hợp tác vơi nhau như thế nào trong lĩnh vực về giao thông vận tải?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 53 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết

Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng? Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết

Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì? Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết

B1 – Trang 55 – SGK Địa lí 11 B1 – Trang 55 – SGK Địa lí 11

Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 11 Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 11

EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải?

Xem chi tiết

Câu 3 – Trang 55 – SGK Địa lí 11 Câu 3 – Trang 55 – SGK Địa lí 11

Thế nào là liên kết vùng? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc liên kết vùng trong Liên minh châu Âu?

Xem chi tiếtHỏi bài