Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Trung Quốc

Bình chọn:
4.1 trên 81 phiếu
Vị trí địa lí, quy mô lãnh thổ ảnh hưởng như thế nào tới địa hình và khí hậu của Trung Quốc? Vị trí địa lí, quy mô lãnh thổ ảnh hưởng như thế nào tới địa hình và khí hậu của Trung Quốc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 86 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Nêu tên các dạng địa hình chính và các sông lớn ở Trung Quốc. So sánh sự khác biệt về địa hình, sông ngòi giữa miền Tây và miền Đông. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế Trung Quốc. Nêu tên các dạng địa hình chính và các sông lớn ở Trung Quốc. So sánh sự khác biệt về địa hình, sông ngòi giữa miền Tây và miền Đông. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển kinh tế Trung Quốc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 88 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Quan sát hình 10.3, nhận xét sự thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc. Quan sát hình 10.3, nhận xét sự thay đổi tổng số dân, số dân nông thôn và số dân thành thị của Trung Quốc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 88 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Dựa vào hình 10.4 và kiến thức trong bài, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc. Dựa vào hình 10.4 và kiến thức trong bài, nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư Trung Quốc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 89 SGK Địa lí 11

Xem chi tiết
Câu 1 – Trang 90 – SGK Địa lí 11 Câu 1 – Trang 90 – SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 10.1, nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc.

Xem chi tiết
Câu 2 – Trang 90 – SGK Địa lí 11 Câu 2 – Trang 90 – SGK Địa lí 11

Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc.

Xem chi tiết
Câu 3 – Trang 90 – SGK Địa lí 11 Câu 3 – Trang 90 – SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 10.1 và 10.4, nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư của Trung Quốc?

Xem chi tiết
Câu 4 – Trang 90 – SGK Địa lí 11 Câu 4 – Trang 90 – SGK Địa lí 11

Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào?

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài