Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

Bình chọn:
4.6 trên 141 phiếu
Lý thuyết xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

Lý thuyết xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế Địa lí 11 ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Dựa vào bảng 2 (trang 11-12 sgk Địa lí 11), so sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Rút ra nhận xét.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 12 SGK Địa lí 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 12 sgk địa lý 11

Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?

Xem lời giải

Bài 2 trang 12 sgk địa lý 11

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào?

Xem lời giải

Bài 3 trang 12 sgk địa lý 11

Xác định các nước thành viên của tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR trên bản đồ “Các nước trên thế giới”.

Xem lời giải

Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế.

Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt, từ kinh tế đến văn hóa, khoa học,...

Xem chi tiết

Xu hướng khu vực hóa kinh tế

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau đã tạo nên động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng cường tự do hóa thương mại,

Xem chi tiết