Chương 4. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 39 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Sử 10. Nối mỗi sự kiện trong khung màu xanh với thời gian trong khung màu đỏ cho đúng

Xem lời giải

Bài 3 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 40 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung SGK, hãy điền tên các tỉnh thời Minh Mạng vào chỗ chấm (…) ở lược đồ dưới đây

Xem lời giải

Bài 4 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 40 tập bản đồ Sử 10. Nhận xét quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn

Xem lời giải

Bài 1 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 41 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 41 tập bản đồ Sử 10. Hoàn thành bảng thống kê sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 41 tập bản đồ Sử 10. So với các triều đại trước cuộc đấu tranh của nông dân dưới thời Nguyễn có điểm gì khác?

Xem lời giải

Bài 4 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 42 tập bản đồ Sử 10. So sánh tình hình xã hội nước ta nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII

Xem lời giải

Bài 5 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 42 tập bản đồ Sử 10. Điền địa danh nơi diễn ra các cuộc đấu tranh lớn của nhân dân và binh lính

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất