Chương 2. Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 49 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 49 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 60 – Xa quay tay, hình 61 – Máy Gienni và hình 62 – Máy hơi nước của Giêm Oát

Xem lời giải

Bài 2 trang 49 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 49 tập bản đồ Sử 10. Quan sát các lược đồ đưới đây và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 50 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 51 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 51 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung bài học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 52 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 52 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung bài học và quan sát lược đồ dưới đây, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 52 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 52 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 67 - Tổng thống Lin côn thẩm duyệt bản Tuyên ngôn

Xem lời giải

Bài 1 trang 53 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 53 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 68 - Pie Quyri trong phòng thí nghiệm trang 171 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 53 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 53 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 1 trang 54 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 54 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 55 tập bản đồ Sử 10. Quan sát đồ thị ở hình bên và dựa vào nội dung bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất