Chương 1. Xã hội nguyên thủy

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 3 tập bản đồ Sử 10. Điểm khác nhau về hình dáng giữa Người tối cổ và Người hiện đại ngày nay

Xem lời giải

Bài 2 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 3 tập bản đồ Sử 10. Những đặc điểm hình dáng của loài vượn cổ, Người tối cổ và Người tinh khôn

Xem lời giải

Bài 3 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Sử 10. Di cốt của Người tối cổ đã được tìm thấy ở đâu

Xem lời giải

Bài 4 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Sử 10. Bầy người nguyên thủy sống như thế nào

Xem lời giải

Bài 5 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 4 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy hoàn thành bảng tổng kết sau đây

Xem lời giải

Bài 1 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 5 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 6 tập bản đồ Sử 10. Hãy nối các niên đại ở cột A sao cho phù hợp với sự kiện ở cột B

Xem lời giải

Bài 3 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 6 tập bản đồ Sử 10. Hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống các câu sau

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất