Chương 2. Xã hội cổ đại

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 7 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 7 tập bản đồ Sử 10. Quan sát bức tranh hình 2 trang 14 trong SGK, em hãy cho biết bức tranh miêu tả điều gì

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 7 tập bản đồ Sử 10. Hãy nối tên các dòng sông với các quốc gia cổ đại phương Đông sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 7 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 3 trang 16 trong SGK, em hãy cho biết, người Ai Cập cổ đại đúc quách vàng tạc hình nhà vua để làm gì

Xem lời giải

Bài 5 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 8 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào các kiến thức đã học, em hãy điền tên các quốc gia cổ đại phương Đông vào lược đồ dưới đây

Xem lời giải

Bài 6 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 6 trang 8 tập bản đồ Sử 10. Miêu tả và nêu những nét độc đáo của Kim tự tháp chứng tỏ tài năng và sự sáng tạo của người Ai Cập cổ đại

Xem lời giải

Bài 7 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 7 trang 8 tập bản đồ Sử 10. Hãy nối tên các công trình kiến trúc với các quốc gia cổ đại phương Đông sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 9 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 9 tập bản đồ Sử 10. Em hãy điền đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống trong các câu hỏi sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 9 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào các kiến thức đã học, em hãy hoàn thành các câu sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 10 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào các kiến thức đã học, em hãy nối các nội dung phù hợp với các nhân vật trong bảng dưới đây

Xem lời giải

Bài 5 trang 10 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 10 tập bản đồ Sử 10. Thể chế dân chủ cổ đại được biểu hiện qua cơ cấu bộ máy nhà nước Aten như thế nào

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất