Chương 3. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 34 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống, ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 34 tập bản đồ Sử 10. Quan sát lược đồ bên, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 35 tập bản đồ Sử 10. Tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài (sơ đồ 1) và Đàng Trong (sơ đồ 2)

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 36 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống, ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 36 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào những kiến thức đã học kết hợp với việc quan sát hình 44 trang 112 trong SGK, em hãy cho biết

Xem lời giải

Bài 1 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 37 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống, ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 37 tập bản đồ Sử 10. Nhận xét về nghệ thuật chỉ huy quân sự của Quang Trung qua hai cuộc kháng chiến chống quân Xiêm và quân Thanh

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 37 tập bản đồ Sử 10. Em hãy cho biết ý nghĩa và công lao to lớn của Quang Trung trong sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc

Xem lời giải

Bài 1 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 38 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống, ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 38 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào nội dung SGK, em hãy hoàn thiện bảng sau

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất