Chương 1. Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Sử 10. Quan sát lược đồ ở hình bên và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 43 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 44 tập bản đồ Sử 10. Dựa vào bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 4 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 44 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 1 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 45 tập bản đồ Sử 10. Quan sát lược đồ ở hình bên và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 54 - Đại hội 13 thuộc địa Anh thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập

Xem lời giải

Bài 3 trang 46 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 46 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 55 – G. Oasinhtơn (1732-1799) trang 149 trong SGK và dựa vào

Xem lời giải

Bài 1 trang 47 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 47 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 56 – Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng – trang 151 SGK

Xem lời giải

Bài 2 trang 47 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 47 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 57 - Tấn công ngục Baxti – trang 153 trong SGK và dựa vào

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất