Chương 4. Ấn Độ thời phong kiến

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 13 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống, ứng với ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 13 tập bản đồ Sử 10. Khoanh tròn chữ cái, trước những ý trả lời đúng về Vương triều Gúpta

Xem lời giải

Bài 3 trang 13 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 13 tập bản đồ Sử 10. Hãy nối tên các thần ở cột A với tên tiếng Việt tương ứng ở cột B sao cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 1 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 1 trang 14 tập bản đồ Sử 10. Khoanh tròn chữ cái, trước những ý trả lời đúng về sự phát triển văn hóa thời kì Gúp ta

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 2 trang 14 tập bản đồ Sử 10. Hãy nối mốc thời gian ở bên trái với các Vương triều ở bên phải cho phù hợp

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 3 trang 14 tập bản đồ Sử 10. Vương triều Hồi giáo Đêli có tên gọi như vậy bởi vì đâu?

Xem lời giải

Bài 4 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 4 trang 14 tập bản đồ Sử 10. Một số chính sách của vua Acơba (1556-1605)

Xem lời giải

Bài 5 trang 14 tập bản đồ Lịch sử 10

Giải bài 5 trang 14 tập bản đồ Sử 10. Em hãy trình bày ý nghĩa của thời kì Vương triều Môgôn trong lịch sử Ấn Độ

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất