CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 14 trang 142 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập CD là một đường kính của đường tròn (O), AB là một dây cung song song với CD. Vẽ dây cung AE song song

Xem lời giải

Bài 15 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn tâm O chọn các điểm A, B, C sao cho

Xem lời giải

Bài 16 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ tiếp tuyến MA và cát tuyến MCB tới đường tròn (C nằm giữa M và

Xem lời giải

Bài 17 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Từ một điểm M trên dây cung AB của đường tròn (O) ta vẽ đường thẳng d vuông góc với OM tại M. Đường

Xem lời giải

Bài 18 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Trên đường tròn (O ; R) vẽ dây cung AB sao cho số đo cung lớn AB gấp ba lần số đo cung nhỏ AB .

Xem lời giải

Bài 19 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hình viên phân AB trong hình tròn (O ; R) là phần hình tròn giới hạn bởi cung nhỏ AB và dây AB. Hãy tính

Xem lời giải

Bài 20 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hai đường tròn (O ; R) và (O’ ; R’) cắt nhau tại A, B sao cho

Xem lời giải

Bài 21 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho điểm C nằm bên trong đoạn thẳng AB. Vẽ các nửa đường tròn đường kính AB, AC, CB ở về cùng phía với

Xem lời giải

Bài 22 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính thể tích, diện tích bề mặt một chi tiết máy theo kích thước đã cho trong hình sau:

Xem lời giải

Bài 23 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự la 2a2 và 6a. Cho hình chữ nhật

Xem lời giải

Bài 24 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Hãy tính thể tích các hình khối dưới đây theo kích thước đã cho.

Xem lời giải

Bài 25 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một mặt phẳng chứa trục OO’ của một hình trụ cắt hình trụ đó theo một hình chữ nhật có chiều dài 3 cm, chiều

Xem lời giải

Bài 26 trang 143 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Một hình cầu có số đo diện tích (đơn vị m2) bằng số đo thể tích (đơn vị m3). Tính bán kính hình cầu, diện tích

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất