CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 – Hóa học 12

Xem lời giải

Phương pháp giải một số dạng bài tập về lipit, chất béo

Phương pháp giải một số dạng bài tập về lipit, chất béo đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu ví dụ có lời giải chi tiết.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1- Chương 1 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1- Chương 1 - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 12

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 12. Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12. Thủy phân este có công thức phân tử...

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Xem lời giải

Bài 6 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12. Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí ...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa học 12. Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí ? Cho ví dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 12. Trong thành phần của một số loại sơn có Trieste của ...

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 12. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 12 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 12 SGK Hóa học 12. Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 15 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 15 SGK Hóa học 12. Xà phòng là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 15 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 15 SGK Hóa học 12. Phát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S) ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 15 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa học 12. Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất