CHƯƠNG 1. ESTE - LIPIT

Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 – Hóa học 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 – Hóa học 12

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về lipit, chất béo Phương pháp giải một số dạng bài tập về lipit, chất béo

Phương pháp giải một số dạng bài tập về lipit, chất béo đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu ví dụ có lời giải chi tiết.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 – Hóa học 12 Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 – Hóa học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1- Chương 1 - Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1- Chương 1 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề 1- Chương 1 - Hóa học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2  - Chương 1 - Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hóa học 12

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3  - Chương 1 - Hóa học 12 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Hóa học 12

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 1 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 1 trang 7 SGK Hóa học 12. Những phát biểu sau đây đúng hay sai ?

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 2 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 2 trang 7 SGK Hóa học 12. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 3 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 12. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ta chất Y có công thức C2H3O2Na. Công thức cấu tạo của X là

Xem chi tiết

Bài 4 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 4 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 4 trang 7 SGK Hóa học 12. Thủy phân este có công thức phân tử...

Xem chi tiết

Bài 5 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 5 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 5 trang 7 SGK Hóa học 12. Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và bazơ khác nhau ở điểm nào ?

Xem chi tiết

Bài 6 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12 Bài 6 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12

Giải bài 6 trang 7 SGK Hóa học 12. Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este X đơn chức thu được 6,72 lít khí ...

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 12 Bài 1 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 11 SGK Hóa học 12. Chất béo là gì ? Dầu ăn và mỡ động vật có đặc điểm gì khác nhau về cấu tạo và tính chất vật lí ? Cho ví dụ minh họa.

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 12 Bài 2 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 11 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 12 Bài 3 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 11 SGK Hóa học 12. Trong thành phần của một số loại sơn có Trieste của ...

Xem chi tiết

Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 12 Bài 4 - Trang 11 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 11 SGK Hóa học 12. Tính chỉ số axit của mẫu chất béo.

Xem chi tiết

Bài 5 - Trang 12 - SGK Hóa học 12 Bài 5 - Trang 12 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 12 SGK Hóa học 12. Tổng số miligam KOH dùng để trung hòa hết lượng axit tự do và...

Xem chi tiết

Bài 1 - Trang 15 - SGK Hóa học 12 Bài 1 - Trang 15 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 15 SGK Hóa học 12. Xà phòng là gì ?

Xem chi tiết

Bài 2 - Trang 15 - SGK Hóa học 12 Bài 2 - Trang 15 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 15 SGK Hóa học 12. Phát biểu sau đây là đúng (Đ) hay sai (S) ?

Xem chi tiết

Bài 3 - Trang 15 - SGK Hóa học 12 Bài 3 - Trang 15 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 15 SGK Hóa học 12. Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol ...

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài