CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 – Chương 4 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 2 – Chương 4 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 3 – Chương 4 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 3 – Chương 4 – Hóa học 12

Xem lời giải

Phương pháp giải một số dạng bài tập về polime

Phương pháp giải một số dạng bài tập về polime ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2– Chương 4 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2– Chương 4 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 3,4 – Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3– Chương 3,4 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 – Chương 4 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút - Đề số 1 – Chương 3– Hóa học 12

Xem lời giải

Lý thuyết luyện tập: Polime và vật liệu polime

KIẾN THÚC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Lý thuyết vật liệu polime

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Lý thuyết đại cương về polime

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Bài 1 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 64 SGK Hóa học 12. Cho các polime:

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 64 SGK Hóa học 12. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 64 SGK Hóa học 12. Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng

Xem lời giải

Bài 4 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 64 SGK Hóa học 12. Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 5 trang 64 sgk hóa học 12

Từ các sản phẩm hóa dầu

Xem lời giải

Bài 6 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 64 SGK Hóa học 12. Hệ số polime hóa là gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 72 SGK Hóa học 12. Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng..

Xem lời giải

Bài 2 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 72 SGK Hóa học 12. Tơ tằm và nilon-6,6 đều:

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 72 SGK Hóa học 12. Có những điểm gì giống nhau và khác nhau

Xem lời giải

Bài 4 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất