CHƯƠNG 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về polime

Phương pháp giải một số dạng bài tập về polime ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập: Polime và vật liệu polime

KIẾN THÚC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Lý thuyết vật liệu polime

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Lý thuyết đại cương về polime

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Bài 1 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 64 SGK Hóa học 12. Cho các polime:

Xem lời giải

Bài 2 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 64 SGK Hóa học 12. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 64 SGK Hóa học 12. Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng

Xem lời giải

Bài 4 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 64 SGK Hóa học 12. Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 5 trang 64 sgk hóa học 12

Từ các sản phẩm hóa dầu

Xem lời giải

Bài 6 trang 64 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 64 SGK Hóa học 12. Hệ số polime hóa là gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 72 SGK Hóa học 12. Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng..

Xem lời giải

Bài 2 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 72 SGK Hóa học 12. Tơ tằm và nilon-6,6 đều:

Xem lời giải

Bài 3 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 72 SGK Hóa học 12. Có những điểm gì giống nhau và khác nhau

Xem lời giải

Bài 4 trang 72 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 72 SGK Hóa học 12. Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

Xem lời giải

Bài 5 trang 73 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 73 SGK Hóa học 12. Phân tử khối trung bình....

Xem lời giải

Bài 6 trang 73 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 73 SGK Hóa học 12. Cao su lưu hóa ...

Xem lời giải

Bài 1 trang 76 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 76 SGK Hóa học 12. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem lời giải

Bài 2 trang 76 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 76 SGK Hóa học 12. Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?

Xem lời giải

Bài 3 trang 77 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 77 SGK Hóa học 12. Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 77 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 77 SGK Hóa học 12. Trình bày cách nhận biết các mẫu vật liệu sau:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác