CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG - HÓA 12

Bình chọn:
4.7 trên 108 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 9 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 9 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 9 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 9 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 9 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 9 – Hóa học 12

Xem lời giải

Lý thuyết hóa học và vấn để phát triển kinh tế

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Lý thuyết hóa học và vấn đề xã hội

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Lý thuyết hóa học và vấn đề môi trường

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Xem chi tiết

Bài 1 trang 186 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 186 SGK Hóa học 12. Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 2 trang 186 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 186 SGK Hóa học 12. Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai

Xem lời giải

Bài 3 trang 186 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 186 SGK Hóa học 12. Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?

Xem lời giải

Bài 4 trang 186 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 186 SGK Hóa học 12. Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

Xem lời giải

Bài 5 trang 187 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 187 SGK Hóa học 12. Theo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu

Xem lời giải

Bài 6 trang 187 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 187 SGK Hóa học 12. Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô

Xem lời giải

Bài 1 trang 196 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 196 SGK Hóa học 12. Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?

Xem lời giải

Bài 2 trang 196 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 196 SGK Hóa học 12. Hóa học có thể là gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?

Xem lời giải

Bài 3 trang 196 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 196 SGK Hóa học 12. Hóa học có vai trò như thế nào

Xem lời giải

Bài 4 trang 196 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 196 SGK Hóa học 12. Hãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện

Xem lời giải

Bài 5 trang 196 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 196 SGK Hóa học 12. Trong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực

Xem lời giải

Bài 1 trang 204 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 204 SGK Hóa học 12. Thế nào là ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Bài 2 trang 204 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 204 SGK Hóa học 12. Ô nhiễm không khí là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 204 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 204 SGK Hóa học 12. Ô nhiễm môi trường đất là gì?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất