CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG - HÓA 12

Bình chọn:
4.7 trên 108 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 9 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 9 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 9 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 9 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 9 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 9 – Hóa học 12

Xem lời giải

Bài 1 trang 186 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 186 SGK Hóa học 12. Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất?

Xem lời giải

Bài 2 trang 186 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 186 SGK Hóa học 12. Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai

Xem lời giải

Bài 3 trang 186 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 186 SGK Hóa học 12. Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?

Xem lời giải

Bài 4 trang 186 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 186 SGK Hóa học 12. Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu:

Xem lời giải

Bài 5 trang 187 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 187 SGK Hóa học 12. Theo tính toán, năm 2000 cả nước tiêu thụ lượng nhiên liệu

Xem lời giải

Bài 6 trang 187 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 187 SGK Hóa học 12. Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô

Xem lời giải

Bài 1 trang 196 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 196 SGK Hóa học 12. Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?

Xem lời giải

Bài 2 trang 196 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 196 SGK Hóa học 12. Hóa học có thể là gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?

Xem lời giải

Bài 3 trang 196 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 196 SGK Hóa học 12. Hóa học có vai trò như thế nào

Xem lời giải

Bài 4 trang 196 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 196 SGK Hóa học 12. Hãy lấy một thí dụ về chất gây nghiện

Xem lời giải

Bài 5 trang 196 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 196 SGK Hóa học 12. Trong danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực

Xem lời giải

Bài 1 trang 204 sgk hóa học 12

Giải bài 1 trang 204 SGK Hóa học 12. Thế nào là ô nhiễm môi trường?

Xem lời giải

Bài 2 trang 204 sgk hóa học 12

Giải bài 2 trang 204 SGK Hóa học 12. Ô nhiễm không khí là gì?

Xem lời giải

Bài 3 trang 204 sgk hóa học 12

Giải bài 3 trang 204 SGK Hóa học 12. Ô nhiễm môi trường đất là gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 204 sgk hóa học 12

Giải bài 4 trang 204 SGK Hóa học 12. Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường nước gồm:

Xem lời giải

Bài 5 trang 204 sgk hóa học 12

Giải bài 5 trang 204 SGK Hóa học 12. Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì

Xem lời giải

Bài 6 trang 205 sgk hóa học 12

Giải bài 6 trang 205 SGK Hóa học 12. Một loại than đá có chứa 2% lưu huỳnh dùng cho một nhà máy nhiệt điện..

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất