Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loại

Bình chọn:
4.1 trên 36 phiếu
Bài 1 trang 88 sgk hoá học 12

Giải bài 1 trang 88 SGK Hoá học 12. Giải thích vì sao kim loại đều có tính vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.

Xem lời giải

Bài 2 trang 88 sgk hoá học 12

Giải bài 2 trang 88 SGK Hoá học 12. Tính chất hoá học cơ bản của kim loại là gì và vì sao kim loại lại có tính chất đó?

Xem lời giải

Bài 3 trang 88 sgk hoá học 12

Giải bài 3 trang 88 SGK Hoá học 12. Thuỷ ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thuỷ ngân.

Xem lời giải

Bài 4 trang 89 sgk hoá học 12

Giải bài 4 trang 89 SGK Hoá học 12. Dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4. Hãy giởi thiệu một phương pháp hoá học đơn giản để có thể loại được tạp chất.

Xem lời giải

Bài 5 trang 89 sgk hoá học 12

Giải bài 5 trang 89 SGK Hoá học 12. Nhúng một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau

Xem lời giải

Bài 6 trang 89 sgk hoá học 12

Giải bài 6 trang 89 SGK Hoá học 12. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Al và Fe

Xem lời giải

Bài 7 trang 89 sgk hoá học 12

Giải bài 7 trang 89 SGK Hoá học 12. Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hoá của các nguyên tử và ion trong hai trường hợp sau đây:

Xem lời giải

Bài 8 trang 89 sgk hoá học 12

Giải bài 8 trang 89 SGK Hoá học 12. Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu bởi

Xem lời giải