CHƯƠNG 7. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Bình chọn:
4.4 trên 34 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 – Chương 7 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 – Chương 7 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 7 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 1 – Chương 7 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 7 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 7 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 7 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 3 – Chương 7 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 7 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 4 – Chương 7 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 7 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 5 – Chương 7 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 7 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 6 – Chương 7 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 7 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 7 – Chương 7 – Hóa học 12

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 141 SGK Hóa học 12. Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl2 ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 141 SGK Hóa học 12. Cấu hình electron nào sau đây là của...

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 141 SGK Hóa học 12. Cho 3,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch...

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 141 SGK Hóa học 12. Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được...

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 141 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 141 SGK Hóa học 12. Hỗn hợp A chứa Fe và kim loại M có hóa trị...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 145 SGK Hóa học 12. Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 145 SGK Hóa học 12. Cho sắt tác dụng với dung dịch...

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Giải bài 3 trang 145 SGK Hóa học 12. Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch...

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Giải bài 4 trang 145 SGK Hóa học 12. Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là.

Xem lời giải

Bài 5 - Trang 145 - SGK Hóa học 12

Giải bài 5 trang 145 SGK Hóa học 12. Khử hoàn toàn 16 gam...

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 151 - SGK Hóa học 12

Giải bài 1 trang 151 SGK Hóa học 12. Nêu các phản ứng chính xảy ra ở lò cao.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 151 - SGK Hóa học 12

Giải bài 2 trang 151 SGK Hóa học 12. Nêu các phương pháp luyện thép và cho biết ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương pháp.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất