Bài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loại

Bình chọn:
3.8 trên 56 phiếu
Lý thuyết luyện tập tính chất của kim loại

1. Cấu tạo của kim loại

Xem chi tiết

Bài 1 trang 100 sgk hoá học 12

Giải bài 1 trang 100 SGK Hoá học 12. Có 4 ion

Xem lời giải

Bài 2 trang 100 sgk hoá học 12

Giải bài 2 trang 100 SGK Hoá học 12. Kim loại có tính chất vật lí chung là dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo và có ánh kim.

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 sgk hoá học 12

Giải bài 3 trang 100 SGK Hoá học 12. Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định bởi:

Xem lời giải

Bài 4 trang 100 sgk hoá học 12

Giải bài 4 trang 100 SGK Hoá học 12. Ngâm một lá kim loại Ni trong những dung dịch muối sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 101 sgk hoá học 12

Giải bài 5 trang 101 SGK Hoá học 12. Để làm sạch một mẫu thuỷ ngân có lẫn tạp chất là kẽm, thiếc, chì

Xem lời giải

Bài 6 trang 101 sgk hoá học 12

Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Fe và Mg trong dung dịch HCl

Xem lời giải

Bài 7 trang 101 sgk hoá học 12

Giải bài 7 trang 101 SGK Hoá học 12. Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị II

Xem lời giải

Bài 8 trang 101 sgk hoá học 12

Cho 16,2 gam kim loại M có hoá trị n

Xem lời giải

Bài 9 trang 101 sgk hoá học 12

Giải bài 9 trang 101 SGK Hoá học 12. Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag.

Xem lời giải

Bài 10 trang 101 sgk hoá học 12

Giải bài 10 trang 101 SGK Hoá học 12. Cho bột Cu dư vào dung dịch hỗn hợp

Xem lời giải