CHƯƠNG 6. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bình chọn:
4.7 trên 83 phiếu
Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại nhôm và hợp chất của nhôm

Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại nhôm và hợp chất của nhôm ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại kiềm

Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại kiềm đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại kiềm thổ

Phương pháp giải một số dạng bài tập về kim loại kiềm thổ ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 – Chương 6 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết ) - Đề số 1 – Chương 6 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 – Hóa học 12

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 – Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 – Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 – Hóa học 12

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 6 – Hóa học 12

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 6 – Hóa học 12

Xem lời giải

Luyện tập

1. Nhôm - Nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.

Xem chi tiết

Lý thuyết bài luyện tập

Kim loại kiềm và kiềm thổ.

Xem chi tiết

Lý thuyết Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

1. Kim loại kiềm...

Xem chi tiết

Lý thuyết Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

1. Kim loại kiềm thổ...

Xem chi tiết

Lý thuyết Nhôm và hợp chất của nhôm

1. Nhôm nằm ở số 13,...

Xem chi tiết

Bài 1 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 1 trang 111 SGK Hóa học 12. Cấu hình electron lớp ngoài cùng...

Xem lời giải

Bài 2 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 2 trang 111 SGK Hóa học 12. Cation M+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng....

Xem lời giải

Bài 3 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 3 trang 111 SGK Hóa học 12. Nồng độ phần trăm của dung dịch tạo thành khi hòa tan...

Xem lời giải

Bài 4 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 4 trang 111 SGK Hóa học 12. Trong các muối sau...

Xem lời giải

Bài 5 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 5 trang 111 SGK Hóa học 12. Điện phân muối clorua của một kim loại kiềm nóng chảy...

Xem lời giải

Bài 6 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 6 trang 111 SGK Hóa học 12. Cho 100 gam CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl...

Xem lời giải

Bài 7 trang 111 SGK hóa học 12

Giải bài 7 trang 111 SGK Hóa học 12. Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất